my nameis annaa mamradabanana taky ananas

Když pomyslím, že stačil jeden jediný muž odkázaný na pouhé své fyzické a morální zdroje, aby vydobyl z pouště tuto zemi kananejskou, pak mám zato, že postavení člověka je přese všecko čímsi podivuhodným. Když však si uvědomím s jakou vytvravalostí byl velkodušný a s jakou horlicostí velkorysý, aby došel k takovému výsledku, zmocní se mě nezměrná úcta k tomu starému venkovanovi bez škol, který dovedl do konce takové dílo hodné Boha. Elzéard Bouffier zemřel v pokoji v roce čtyřicátem sedmém v banonském hospici. JEAN GIANO | Muž, který sázel stromy v sunt explicabo.

Don't forget tolive

Live what youlove

Detox your life image Branchies
Art Vypot to
Motto
Explore the world
Shop Shh
Ananas je nejlepsi ovoce na svete
Ananas je nejlepsi ovoce na svete

Jdeme na kafe?

Anna Milerova

Director of the Earth

Tel: +420 605 987 976